Toto: koncert w Sopocie

Igor Waniurski 13.10.2018 Brak komentarzy do Toto: koncert w Sopocie

?Africa?, ?Rosanna?, ?Hold the line? i wiele innych niezapomnianych przebojów usłyszymy 25 czerwca w sopockiej Operze Leśnej. Toto wraca do Polski, żeby jeszcze raz świętować z polskimi fanami swoje 40-lecie! Bilety w sprzedaży od 15 października. Na koncert zapraszają Knock Out Productions i B90.

Toto wyruszyło w trasę ?40 Trips Around the sun? na początku 2018 roku, żeby celebrować swoje 40-lecie. Zainteresowanie publiczności poszczególnymi przystankami zmusiło artystów do jej przedłużenia o kolejny obrót słońca i następne koncerty. Po zimowej wizycie, Toto tym razem odwiedzi Polskę na progu wakacji prezentując swoje umiejętności i przeboje 25 czerwca w Operze Leśnej.

Bilety na koncert trafią do sprzedaży już 15 października!

 

Zostaw komentarz